Stawki ZUS - aktualne i historyczne

Jeśli prowadzisz firmę, nieodłącznym elementem jej prowadzenia są koszty związane z ZUS. Każdy przedsiębiorca, który rejestruje firmę w CEIDG i nie jest ubezpieczony z innego tytułu (na przykład pracy na etacie), ma obowiązek zgłosić się w ZUS do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacać składki na te ubezpieczenia w pełnej albo w obniżonej wysokości.

Z niniejszego artykułu dowiesz się, jakie składki ZUS obowiązują aktualnie oraz jak kształtowały się w latach poprzednich.

Aktualne składki ZUS - zasady ogólne - skala podatkowa (składki pełne)

Jeśli nie jesteś uprawniony do żadnej z ulg to będziesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego czyli tzw. Pełen ZUS.

Składki ZUS za okres od stycznia do grudnia 2023 roku wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe FP i FGŚP
Podstawa wymiaru 4161 zł
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45% 2,45%
Kwota składki 812,23 zł 332,88 zł 69,49 zł 101,94 zł 101,94 zł
Suma składek do zapłaty 1418,48 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 1316,54 zł
Dodatkowo płatna składka zdrowotna 9% dochodu z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, nie niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę

 

Aktualne składki ZUS - zasady ogólne - skala podatkowa (preferencyjne składki)

Jeśli spełniasz wszystkie warunki do obniżenia składki ZUS (więcej dowiesz się z artykułu: „Ulgi ZUS, czyli jak legalnie płacić mniejszy ZUS”) to preferencyjne składki ZUS za okres od stycznia do czerwca 2023 kształtowały się następująco:

Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe
Podstawa wymiaru 1047 zł
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45%
Kwota składki 204,37 zł 83,76 zł 17,48 zł 25,65 zł
Suma składek do zapłaty 331,26 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 305,61 zł
Dodatkowo płatna składka zdrowotna 9% dochodu z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, nie niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę

 

Natomiast składki ZUS, w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego w trakcie roku, uległy podwyższeniu i w okresie od lipca do grudnia 2023 wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe
Podstawa wymiaru 1080 zł
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45%
Kwota składki 210,82 zł 86,40 zł 18,04 zł 26,46
Suma składek do zapłaty 341,72 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 315,26 zł
Dodatkowo płatna składka zdrowotna 9% dochodu z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, nie niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę

 

Aktualne składki ZUS - podatek liniowy (składki pełne)

Dla podatników rozliczających swoje przychody w oparciu o podatek liniowy, pełne składki ZUS za okres od stycznia do grudnia 2023 roku wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe FP i FGŚP
Podstawa wymiaru 4161 zł
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45% 2,45%
Kwota składki 812,23 zł 332,88 zł 69,49 zł 101,94 zł 101,94 zł
Suma składek do zapłaty 1418,48 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 1316,54 zł
Dodatkowo płatna składka zdrowotna 4,9% dochodu z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, nie niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę

 

Aktualne składki ZUS - podatek liniowy (składki preferencyjne)

Dla podatników rozliczających swoje przychody w oparciu o podatek liniowy, preferencyjne składki ZUS za okres od lipca do grudnia 2023 roku wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe
Podstawa wymiaru 1080 zł
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45%
Kwota składki 210,82 zł 86,40 zł 18,04 zł 26,46 zł
Suma składek do zapłaty 341,72 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 315,26 zł
Dodatkowo płatna składka zdrowotna 4,9% dochodu z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, nie niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę

 

Aktualne składki ZUS - ryczałt (składki pełne)

Dla podatników rozliczających swoje przychody w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, pełne składki ZUS za okres od stycznia do grudnia 2023 roku wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe FP i FGŚP
Podstawa wymiaru 4161 zł
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45% 2,45%
Kwota składki 812,23 zł 332,88 zł 69,49 zł 101,94 zł 101,94 zł
Suma składek do zapłaty 1418,48 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 1316,54 zł
Dodatkowo płatna składka zdrowotna • przychód do 60 000 zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia – 376,16 zł miesięcznie;
• od 60 000 zł do 300 000 zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia – 626,93 zł miesięcznie;
• powyżej 300 000 zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia – 1.128,48 zł miesięcznie;

 

Aktualne składki ZUS - ryczałt (składki preferencyjne)

Dla podatników rozliczających swoje przychody w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, preferencyjne składki ZUS za okres od lipca do grudnia 2023 roku wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe
Podstawa wymiaru 1080 zł
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45%
Kwota składki 210,82 zł 86,40 zł 18,04 zł 26,46 zł
Suma składek do zapłaty 341,72 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 315,26 zł
Dodatkowo płatna składka zdrowotna • przychód do 60 000 zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia – 376,16 zł miesięcznie;
• od 60 000 zł do 300 000 zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia – 626,93 zł miesięcznie;
• powyżej 300 000 zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia – 1.128,48 zł miesięcznie;

 

Historyczne składki ZUS

Poniżej przedstawiamy składki ZUS w ujęciu historycznym. Z poniższej tabeli sprawdzisz, jak kształtowały się stawki ZUS w poprzednich latach.

tabela

tabela 1

Opracowano na podstawie