Social Media :

Stawki ZUS – aktualne i historyczne

Aleksandra Dubiel
Aleksandra Dubiel
Jeśli prowadzisz firmę, nieodłącznym elementem jej prowadzenia są koszty związane z ZUS. Każdy przedsiębiorca, który rejestruje firmę w CEIDG i nie jest ubezpieczony z innego tytułu (na przykład pracy na etacie), ma obowiązek zgłosić się w ZUS do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacać składki na te ubezpieczenia w pełnej albo w obniżonej wysokości. Z niniejszego artykułu dowiesz się, jakie składki ZUS obowiązują aktualnie oraz jak kształtowały się w latach poprzednich.
Spis treści

Aktualne składki ZUS – zasady ogólne – skala podatkowa (składki pełne)

Jeśli nie jesteś uprawniony do żadnej z ulg to będziesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego czyli tzw. Pełen ZUS. Składki ZUS za okres od stycznia do grudnia 2023 roku wynoszą:

Aktualne składki ZUS – zasady ogólne – skala podatkowa (preferencyjne składki)

Jeśli spełniasz wszystkie warunki do obniżenia składki ZUS (więcej dowiesz się z artykułu: „Ulgi ZUS, czyli jak legalnie płacić mniejszy ZUS”) to preferencyjne składki ZUS za okres od stycznia do czerwca 2023 kształtowały się następująco:

Natomiast składki ZUS, w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego w trakcie roku, uległy podwyższeniu i w okresie od lipca do grudnia 2023 wynoszą:

Aktualne składki ZUS – podatek liniowy (składki pełne)

Dla podatników rozliczających swoje przychody w oparciu o podatek liniowy, pełne składki ZUS za okres od stycznia do grudnia 2023 roku wynoszą:

Aktualne składki ZUS – podatek liniowy (składki preferencyjne)

Dla podatników rozliczających swoje przychody w oparciu o podatek liniowy, preferencyjne składki ZUS za okres od lipca do grudnia 2023 roku wynoszą:

Aktualne składki ZUS – ryczałt (składki pełne)

Dla podatników rozliczających swoje przychody w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, pełne składki ZUS za okres od stycznia do grudnia 2023
roku wynoszą:

Aktualne składki ZUS – ryczałt (składki preferencyjne)

Dla podatników rozliczających swoje przychody w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, preferencyjne składki ZUS za okres od lipca do grudnia 2023 roku wynoszą:

Historyczne składki ZUS

Poniżej przedstawiamy składki ZUS w ujęciu historycznym. Z poniższej tabeli sprawdzisz, jak kształtowały się stawki ZUS w poprzednich latach.

Bibliografia

  • zus.pl, Wysokość składek za osoby prowadzące działalność gospodarczą, https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne, Data publikacji: 2023.01.2023, Data odczytu: 2023.08.08
  • biznes.gov.pl, Jakie składki na ubezpieczenia społeczne płaci przedsiębiorca do ZUS,
  • https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00274, Data odczytu: 2023.08.08
  • https://zus.pox.pl/zus_skladki_historyczne.htm- Data odczytu: 2023.08.28