Social Media :

Ulgi ZUS, czyli jak legalnie płacić mniejszy ZUS

Małgorzata Bobek
Małgorzata Bobek
Specjalistka ds kadr i płac, prawa pracy, zatrudniania, ZUS oraz wszelkich spraw przedsiębiorców w ZUS zarówno w jednoosobowych działalnościach gospodarczych jak spółkach.
Stojąc przed wyborem założenia działalności warto rozważyć, czy nie możemy poszukać oszczędności na start właśnie w składkach ZUS. Jeśli spełnimy wszystkie warunki to koszty działalności w związku ze składkami ZUS możemy obniżyć przez pierwszych kilka lat.
Spis treści

W zależności od tego, czy jesteś uprawniony do ulg, podstawa składek ZUS jest różna.
Jakie ulgi mogą Ci przysługiwać?

 • Ulga na start
 • Preferencyjne składki
 • Mały ZUS plus

Ulga na start

Z ulgi na start mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • są osobami fizycznymi, czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są
  wspólnikami spółek cywilnych,
 • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie,
  po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia
  lub zakończenia,
 • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym
  lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności
  wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

Ulga zwalnia przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Jeżeli rozpoczynasz działalność w trakcie miesiąca, nie wliczasz tego miesiąca do 6 miesięcy, w trakcie których możesz korzystać z Ulgi na start

Ulga na start nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. To oznacza, że masz obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać co miesiąc składkę zdrowotną.

Minimalna składka zdrowotna w 2023 roku, za każdy miesiąc roku składkowego od 1 lutego 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku, wynosi 314,10 zł brutto.

Jeśli rozliczasz podatki dochodowe ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, Twoja miesięczna składka zdrowotna wyniesie 9% zryczałtowanej podstawy.

Preferencyjne składki ZUS

Z preferencyjnych składek ZUS mogą skorzystać przedsiębiorcy jeśli spełnią łącznie dwa warunki:

 • ich przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120 000 zł,
 • prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych.

Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość składki za 2023 rok ustalisz w oparciu o dochód z działalności gospodarczej uzyskany w 2022 roku.

Jak sprawdzić czy przysługuje mi ulga w ZUS?

Krajowa Kancelaria Rachunkowa specjalizuje się m. in. w prowadzeniu księgowości jednoosobowych działalności gospodarczych. Możemy doradzić w zakresie wyboru optymalnej formy opodatkowania działalności gospodarczej oraz udzielić wsparcia w zakresie możliwości skorzystania z ewentualnych ulg w ZUS.

Zapraszamy do kontaktu:
telefonicznego: +48 698 545 433
poprzez e-mail: biuro@kkr.tax
osobistego (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu): ul. Szlak 20/14, 31-153 Kraków