Social Media :

Symbole przelewów podatkowych

Dominik Wyrobisz
Dominik Wyrobisz
Główny księgowy, współzałożyciel KKR, szkoleniowiec. Specjalizuje się w zwolnieniach z podatku dochodowego oraz VAT, w optymalizacji podatkowej od JDG przez spółki i fundacje/stowarzyszenia, audytach.
symbole przelewów podatkowych
Wykonując przelew za zobowiązania podatkowe na mikro-rachunek podatkowy podatnik powinien pamiętać o oznaczeniu płatności odpowiednim symbolem. Brak odpowiedniego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie może doprowadzić do błędnej kwalifikacji płatności przez urząd skarbowy. Może to spowodować sytuację, w której zapłata zostanie zakwalifikowana na poczet innego zobowiązania podatkowego, zatem z tytułu jednego zobowiązania powstanie niedopłata, a z tytułu drugiego - nadpłata. Pociąga to niestety za sobą ryzyko odsetek za zwłokę w zapłacie podatku. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest bezpośredni kontakt z urzędem skarbowym w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
Spis treści

Wykaz symboli przelewów podatkowych

Symbole podatkowe są odgórnie przypisane dla każdego rodzaju podatku lub opłaty przez Ministerstwo Finansów. Poniżej prezentujemy najczęściej stosowane symbole przelewów podatkowych.

SymbolOpis
PITzaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowana na zasadach ogólnych
PPLzaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowana liniowo
PPEzryczałtowana zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
VAT-7deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług
VAT-8deklaracja dla podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT-UE
VAT-9Mdeklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca
PIT-36zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36Lzeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – podatek dochodowy według stawki 19%
PIT-28zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-37zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (osoby fizyczne nieprowadzące działalności)
CITzaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych
CIT-8zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

Bibliografia

  • Obwieszczenie Ministra Finansów z 3 stycznia 2020 roku w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązujących od 1 stycznia 2020